Bron: Rijksoverheid, 30-11-2021

Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november 2021 is aangekondigd dat wegens de aangescherpte coronamaatregelen er een NOW5 komt.
Hieronder leest u wat het Kabinet van plan is.

Aanvraagperiode NOW 5.0

De NOW 5.0 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31
december 2021. De NOW 5.0 (zevende aanvraagperiode) is vanaf
december 2021 aan te vragen via het UWV.

Doelgroep NOW5

De voorwaarden om voor NOW 5.0 in aanmerking te komen zijn bijna
hetzelfde als bij NOW4. Hieraan is bij NOW 5.0 toegevoegd dat de
subsidieregeling ook van toepassing is voor starters. Dit zijn werkgevers die
hun onderneming na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 gestart
zijn.

Overeenkomsten NOW 5.0 met eerdere NOW-subsidies

De NOW 5.0 is bijna hetzelfde als de NOW 4, zoals:
• Minimaal 20% omzetverlies;
• Maximaal op te geven omzetverlies van 80% (ook als het omzetverlies tussen 80 en 100% geschat wordt);
• Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
• Een forfaitaire opslag van 40%;
• Vergoeding van maximaal 2 keer maximale dagloon;
• Inspanningsverplichting om – vanaf 27 november – werknemers te begeleiden in een ‘van-werk-naar-werk’-traject.
Dit betekent dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV moeten bellen als zij NOW5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen.
Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie;
• Bonus- en dividendverbod over heel 2021. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in.

Verschillen NOW 5.0 met eerdere NOW-subsidies

Ten opzichte van eerdere NOW-periodes worden er enkele veranderingen aangebracht:
• Ook starters komen in aanmerking voor NOW 5.0. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn;
• De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was in de NOW3 en NOW4 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie;
• Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen;
• De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021;
• Voor de berekening van de referentieomzet-periode wordt uitgegaan van verschillende groepen: