SalarisPartner-Manfred Dey is ook actief op het gebied van het arbeidsrecht.

Het arbeidsrecht is heel divers en moeilijk te overzien als u er niet dagelijks mee bezig bent. Als werkgever heeft u veel verplichtingen naar uw werknemers toe. Soms komt u in een situatie terecht waarin u afscheid wilt nemen van een werknemer door middel van ontslag. Soms functioneren werknemers niet naar behoren. Of ontstaan er vragen over werktijden en vakantiedagen. Weet u wat uw verplichtingen zijn in zulke gevallen?

Laat uw arbeidsovereenkomsten door SalarisPartner-Manfred Dey opstellen of screenen.

Iedere onderneming moet arbeidsovereenkomst(en) opstellen, denk bijvoorbeeld aan arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde of onbepaalde tijd, voor oproepkracht(en) of vaste kracht(en), ongeacht of er een CAO van toepassing is. Een goed contract voorkomt onduidelijkheden en laat minder ruimte voor conflict. Laat uw contract(en) en arbeidsvoorwaardenreglementen opstellen door SalarisPartner-Manfred Dey. Een goede overeenkomst is overzichtelijk, juridisch correct en toch leesbaar voor alle partijen. Heeft u assistentie nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Maar ook voor andere zaken die met arbeidsrecht te maken hebben, bent u bij SalarisPartner-Manfred Dey aan het juiste adres.

SalarisPartner-Manfred Dey kan u van dienst zijn met:

  • Het opstellen van arbeidsovereenkomst(en);
  • Het opstellen van arbeidsvoorwaardenreglementen, huishoudelijk regelement;
  • Het opstellen van aanvullende (addendum) arbeidsovereenkomst(en);
  • Het opstellen van addendum, urenuitbreiding, urenvermindering, functiewijzing etc.;
  • Opstellen van waarschuwing(en);
  • Begeleiding ontslagprocedure;
  • Opstellen beëindigingsovereenkomst;
  • Aanvraag ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf.

Blanco arbeidsovereenkomsten en Word-bestanden:

In eerste instantie worden geen blanco arbeidsovereenkomsten en geen Word bestanden naar klanten verzonden. Dit om het feit dat derden hiermee verder aan de slag gaan en dat SalarisPartner-Manfred Dey voor alle (vervolg) aanpassingen c.q. toevoegingen en overige wijzigingen nimmer aansprakelijk gesteld kan worden.

In de praktijk zal dit problemen c.q. vragen opleveren zoals, wie heeft de arbeidsovereenkomst opgemaakt? Deze situatie dient met alle middelen te worden voorkomen en is dan ook volstrekt onwenselijk. Door met elkaar duidelijk af te spreken wie wel of niet de (aanvullende) arbeidsovereenkomst(en) opmaakt, worden (eventuele toekomstige) problemen en misverstanden voorkomen. Het laatste geniet dan ook zeker onze voorkeur. Dit is dan ook de reden dat wij de door ons opgemaakte (aanvullende) arbeidsovereenkomst(en) in “Pdf-formaat” naar alle klanten mailen. In overleg met de klant(en) worden eventuele wijzigingen c.q. toevoegingen door SalarisPartner-Manfred Dey aangepast.

SalarisPartner-Manfred Dey biedt de kwaliteit en ondersteuning met een aantrekkelijk tarief, zonder dat daar een hoog prijskaartje aan hangt. Daarnaast kunt u (altijd) op korte termijn bij SalarisPartner-Manfred Dey terecht. En mocht het nodig zijn om derden in te schakelen, is ook dit geen enkel probleem.

Neem contact met ons op ››