Klanten-werven-klanten / Wervingspremie

SalarisPartner-Manfred Dey, wenst op een gezonde en verantwoorde wijze te groeien en vraagt hierbij om uw positieve medewerking. Immers, de beste reclame is “Mond-tot-mondreclame”. Op deze plek willen wij u vrijblijvend vragen, om in uw zakelijk netwerk te kijken of er voor een eventuele samenwerking mogelijkheden zijn. Voor elke succesvolle bemiddeling, waarbij een getekende opdrachtbevestiging tot stand komt, bieden wij voor elke onderneming onderstaande “Wervingspremie” aan.

Staffel “Wervingspremie”

DGA                                                                         € 25,00;
Ondernemingen met 1 werknemer                       € 50,00;
Ondernemingen vanaf 2 t-m 5 werknemers       € 75,00;

Ondernemingen vanaf 6 t-m 10 werknemers     € 100,00;

Ondernemingen vanaf 11 t-m 20 werknemers    € 125,00;

Ondernemingen vanaf 21 werknemers en meer € 150,00.

  Onderstaand kunt u aan ons doorgeven, op welke wijze u de “Wervingspremie” wenst te ontvangen:

  Voor u welwillende medewerking, op deze plek, bij voorbaat onze oprechte dank!

  Wij hebben onderstaande onderneming met SalarisPartner-Manfred Dey in contact gebracht.

  Naam onderneming:

  Uw naam:

  E-mailadres:

  Naam werkgever:

  Datum: