28 december 2023

De loonkosten voor werkgevers stijgen per 1 januari 2024 in sommige sectoren en leeftijdscategorieën flink. Dit geldt vooral voor werknemers met het minimumjeugdloon en een 40-urige werkweek.

Uit een zogeheten impactmeting naar de loonkostenstijging per 1 januari 2024 blijkt onder meer, dat de loonkosten voor werknemers met het minimumjeugdloon en een 40-urige werkweek met maar liefst 16% stijgen.

Waardoor wordt deze loonkostenstijging veroorzaakt?

Per 1 januari gelden er drie belangrijke veranderingen die de loonkosten beïnvloeden:

  • Het minimumloon wordt verhoogd met 3,75%.
  • Het uniform minimumuurloon wordt ingevoerd. Hierdoor krijgt iedereen die het minimumloon verdient hetzelfde bedrag per uur. Dit leidt tot een loonsverhoging van ruim 11% voor medewerkers met het minimumloon en een 40-urige werkweek. 
  • De toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Hierdoor moeten werkgevers ook voor jongere medewerkers mogelijk pensioenpremie afdragen.

De aanpassing van het minimumloon veroorzaakt daarnaast naar verwachting een ‘rimpeleffect’ in het totale salarishuis van werkgevers. De loonschalen die net boven het minimumloon zaten zullen gedeeltelijk meegroeien met de stijging van het minimumloon.

Hierdoor stijgen niet alleen de kosten voor lonen, maar ook kosten voor de verplichte pensioenafdracht die aan het loon gekoppeld is. Dit is onder andere het geval in de horeca-cao.

Stijging geldt met name voor specifieke sectoren

In verschillende cao’s worden bedrijven geraakt. De enorme loonkostenstijging speelt vooral bij werkgevers in sectoren zoals:

  • de houtverwerkende industrie;
  • houthandel;
  • contractcatering; en
  • de pluimveeverwerkers.

In deze sectoren zit de laagste loonschaal nog op het minimumloon. Ook is vaak sprake van een 40-urige werkweek, waardoor de loonstijging hoog uitvalt.

In sommige sectoren zijn het afgelopen jaar de lonen al sterk gestegen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij supermarkten. Hier ging het loon per 1 september 2023 met 10% omhoog, waardoor de laagste loonschalen al boven het minimumloon uitkomen. Bij zulke sectoren is de extra loonstijging daarom redelijk beperkt.