02 oktober 2023

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe loonstrook ontwikkeld. Deze geeft werknemers meer inzicht in de totale loonruimte en hoeveel van hun salaris naar belastingen en premies gaat.

De huidige loonstrook bevat veel moeilijke woorden, is onduidelijk en biedt weinig inzicht in kosten en tegoeden voor veel werknemers. Bovendien ontbreekt belangrijke informatie vaak. De Argumentenfabriek ontwikkelde in opdracht van het ministerie van SZW daarom een eerste versie van de betere loonstrook vanuit het perspectief van de werknemer. De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn hier al langer voorstander van en zijn nauw bij dit project betrokken.

Vanuit het standpunt werknemer

Deze loonstrook is opgesteld vanuit het standpunt van de werknemer en beschrijft de manier waarop de werkelijke loonkosten zijn opgebouwd. Het bedrag is in drie delen verdeeld: de kosten van werkgevers, de kosten van werknemers en het nettoloon. De werknemer krijgt dus ook inzicht in de bedragen die een werkgever namens de werknemer bovenop het brutoloon afdraagt (werkgeverslasten en nettoloon). Het gaat dan onder meer om de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet(ZVW), de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en de leasekosten. Dat is momenteel nog niet gebruikelijk bij loonstroken. De loonstrook bevat ook een overzicht van extra tegoeden, zoals het individueel keuzebudget en de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Bewuster van totale loonruimte

Met de opzet voor een nieuwe maandelijkse loonstrook krijgt de werknemer een beter-te-begrijpen loonstrook, die goed laat zien hoe het zit met zijn bruto- en nettoloon en wat daar allemaal tussen zit en door de werkgever wordt betaald, aldus de initiatiefnemers. “Deze nieuwe loonstrook kan onder meer helpen om mensen bewuster te maken van de totale loonruimte die werkgevers hebben en wat er allemaal naar belastingen en premies gaat. Zeker in het licht van alles discussies over lonen en koopkracht is dit essentieel. Ook is de nieuwe loonstrook veel beter leesbaar voor werknemers”, aldus VNO-NCW. 

Gevolgen salarisadministrateur

Het resultaat is geen kant-en-klare loonstrook die direct in alle systemen past. De betere loonstrook verdient daarom te worden doorontwikkeld door leveranciers van salarisadministraties, samen met hun klanten.