Bron: UWV

Tegemoetkoming voor de periode: april, mei en juni 2021. Aanvragen kan vanaf 06 mei 2021 tot en met 30 juni 2021!

Aanvragen tegemoetkoming NOW 3.3 (vijfde) aanvraagperiode

Voor de vijfde aanvraagperiode geldt:

  • U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaan we uit van de loonsom van juni 2020.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode waarover uw omzetverlies is berekend.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
  • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
  • U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

SalarisPartner-Manfred Dey kan voor u een “Aanvraag NOW 3.3” bij het UWV indienen.

Meer weten? Neem voor een verhelderende kennismaking gerust contact met ons op, 06-23533484 of mail info@salarispartner-manfreddey.nl.

Neem contact met ons op ››