• Voor meer informatie, bel +31 6 2353 3484

 • P&O Advies

 • Constateert u ook regelmatig een tekort aan specifieke kennis op uw personeels- en salarisadministratie? Hebt u ook het gevoel telkens het wiel opnieuw uit te vinden?

  Er komt nogal wat op u af als u personeel in dienst heeft! Naast alle administratieve verplichtingen die u heeft als werkgever, zoals het voeren van een salarisadministratie, krijgt u ook te maken met afdrachten van loonheffingen, al dan niet de verplichtstelling van een CAO, vragen van medewerkers, secundaire arbeidsvoorwaarden, et cetera.

  Ik kan u adviseren ondersteunen bij allerlei zaken zoals de pensioenvoorziening, ziekteverzuimverzekering, WIA aanvullende verzekeringen, vakantie, ziekteverzuim van medewerkers, arbeidsovereenkomsten, ontslag en nog zoveel meer.

  Medewerkers worden vaak weinig op de hoogte gehouden als het gaat om belastingplannen en wetten, de pensioenvoorziening of zaken die u als werkgever naast het salaris hebt geregeld. Tijdens een personeelsbijeenkomst kan ik, namens u, uw medewerkers informeren over relevante onderwerpen.

  Mijn dienstverlening omvat meer dan salarisverwerking alleen. Zo kan ik u ook adviseren als het gaat om personeel gerelateerde vraagstukken zoals:

  1. Opstellen en onderhouden huishoudelijk reglement;

  2. Opstellen en onderhouden arbeidsvoorwaarden;

  3. Inschaling werknemers;

  4. Functioneren en beoordelen;

  5. Reorganisatie(s).