• Voor meer informatie, bel +31 6 2353 3484

 • Mijn diensten

 • Kort overzicht van mijn diensten:

  1. Opnemen van personeel in de salarissoftware en het maandelijks of per 4-weken verlonen van alle werknemers, inclusief verwerking van alle mutaties en het verstrekken van alle gewenste output;

  2. Indien gewenst kunnen verlofrechten en verlofopname op de loonstrook zichtbaar gemaakt worden, hierdoor is bij elke loonstrook in één oogopslag te zien wat de actuele verlofsaldorechten zijn;

  3. Betaalopdrachten en of sepa-bestanden na elke loonrun doormailen, sepa-bestanden kunt u koppelen aan u rekening-courant waardoor handmatig invoeren overbodig is;

  4. Journaaloverzicht(en);

  5. Loonaangifte(n);

  6. Pensioenaangifte(n) of periodieke loonopgave(n) (afhankelijk van sectorindeling);

  7. Proforma-berekening, inclusief loonkostenoverzicht, hierdoor kunt u zien wat de loonkosten voor u als werkgever zijn en werknemer kan zien wat zijn nettoloon is;

  8. Arbeidsovereenkomst(en), inclusief verlenging(en) en-/of tussentijdse wijziging(en) middels een aanvullende arbeidsovereenkomst (addendum) en advisering;

  9. Advisering-/opstarten, begeleiding en afhandelen reorganisatie(s);

  10. Aan en afmeldingen bij ziekteverzuimverzekering, arbodienst, pensioenuitvoerder etc.;

  11. Ziek en herstelmeldingen doorgeven aan ziekteverzuimverzekering-/arbo-dienst;

  12. Advisering ziekteverzuimverzekering, arbo-dienst en pensioen;

  13. WAZO/Ziektewet aanvragen etc. UWV;

  14. Jaaropgaven inclusief financieel jaarwerk;

  15. Alle overige niet genoemde werkzaamheden rondom uw personeel.